شرکت مشاورین پارسایبرین، پیشرو در ارایه خدمات تلفن های بیسیم مبتنی بر آدرس اینترنتی بر پایه جدیدترین فن آوری ها متناسب با بودجه مشتری می باشد. این شرکت در ارایه بهترین راهکارها برای ارتقا تجهیزات و نرم افزارهای سیستم تلفنی بیسیم، زیرساخت ها و نیازمندیهای آن و افزایش کارایی آن همواره در کنار شما خواهد بود. این امر کمک خواهد کرد تا ضمن بهره گیری از حداکثر قابلیتهای این سیستم ها، مشتری ها در سطح بالایی از توانمندی های بالقوه و بالفعل باقی بمانند.

 

پارسایبرین >در دورترین ها، همسایگی را با ما تجربه کنید<

 

Blade Servers: UCS B-Series and Options
Improve server performance with a flexible, scalable architecture that lowers your total cost of ownership.  
Server Adapters: Cisco UCS Server I/O, Storage Accelerators, and GPUs
Get I/O adapters from Cisco VIC I/O adapters as well as from Broadcom, Emulex, Fusion-io, Intel, LSI, Nvidia, and QLogic.  
Rack and Power Infrastructure
Get exceptional cooling and cable management features, flexible power options, and the strength and stability required in today's rack enclosures.
prev
next