رمز موفقیت در دنیای استارت آپ ها

وارتون: عناصر رهبری یک سازمان که از نظر شما بیشترین اهمیت را دارند کدامند؟...

جان چمبرز (john chambers)، مدیرعامل سابق شرکت سیسکو سیستمز، مثل خیلی از انسان های موفق دیگر، یک شبه ره صد ساله را نرفته است. او در ویرجینیای غربی بزرگ شده و سخت کار کرده تا بر چالش های شخصی غلبه کند و به جایگاه ارشدی در سیسکو برسد؛ جایی که یک شرکت تولیدکننده دستگاه روتر (router) را به یکی از بزرگ ترین شرکت های تکنولوژی در دنیا تبدیل کرد. چمبرز که حالا jc2 ventures را اداره می کند، زندگی کاری پر از چالش و درس های کسب وکارش را در کتاب تازه ای با عنوان «اتصال نقطه ها: درس هایی برای رهبری در دنیای استارت آپ» به اشتراک گذاشته است. او در مصاحبه با موسسه وارتون در مورد تعریف خود از موفقیت صحبت کرده است که متن این مصاحبه در لینک زیر در دسترس میباشد.