شرکت پارسایبرین، در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای راهِ حل‌های حیطه فن‌آوری اطلاعات و ارتباط راه‌دور (ICT)، برای پیشبرد کار مبادله اطلاعات و مدیریت کاری به عنوان زیر ساخت گردش امور اداری و تجاری فعالیت می‌نماید. در این سپیده دم قرن بیست و یکم که گام های پیشرفت صنعت و فن‌آوری، بیش از پیش سرعت و شتاب یافته است، شرکت پارسایبرین، با پشتوانه مهارت‌های فنی و تجربه علمی، بیش از هر زمان دیگری خود را برای عرضه خدمات فوق به ارگان‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ فعال در بیشتر نقاط جهان، به ویژه در کشورهای ایران، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و امارات متحدة عربی، آماده می‎بیند. مشاوران و طراحان شبکه‌های ارتباطی و تبادلِ داده‌های ما، راه‌حل‌های خود را با هدف بهتر و دلخواه کردن جنبه‌های زیر در فعالیت های اداری و تجاری شما عرضه خواهند کرد:

راهبردی- نوآوری- مدیریت پذیری- قابل نگهداری- امنیت- توسعه پذیری- بازده داشتن (برنامه‌ها)- عملی بودن

این شرکت، در کارنامة چندین سالة فعالیت خود اجرای موفق بسیاری پروژه‌های بزرگ را داشته است و از لحاظ نوع فعالیت توانسته است به سنخ‌های مختلف مشتریان ارائه خدمات دهد، که عبارتند از:

  • مشتریان دولتی و پروژه‌های ملّی
  • پروژه‌های شرکت‌های بزرگ در سطح گسترده
  • پروژه‌های شرکت‌های متوسط و کوچک
  • پروژه‌های شبکه‌سازی برای شرکت‌های بین‌المللی از قبیل بانک‌ها، اکتشاف نفت، کارگاه‌های عمرانی و شبکه‌های فروش
  • همکاری با شرکت‌های مخابرات بین‌المللی برای ارائه خدمات قطعه آخر ارتباط

در انجام این مهم، شرکت مجهز به چهار تیم است:

  • تیم بازاریابی و مهندسی فنی فروش که همواره با بررسی توانمندی‌های و دست‌آورد‌های فنی شرکت اقدام به تعریف بسته‌های جدید خدمات قابل عرضه و پیدا کردن بازار هدف هستند.
  • تیم‌های نگهداری سازمان‌یافته و ماهر که در خدمت پشتیبانی مشتریان هستند.
  • تیم‌ طراحی و مستندسازی که در قالب‌های مدوّن به ارائة گزارش‌های فنی و اجراییِ پروژه‌های مشاوره و طراحی می‌پردازند.
  • گروه تحقیق و توسعه که سعی در مهار کردن تازه‌های فن‌آوری دارند.