مرکز داده به مجموعه‌ای از خدمتگذاران و تجهیزات و زیرساخت‌های تامین برق، ارتباطات، امنیت و شرایط محیطی آن ها گفته می شود. هدف مراکز داده جمع آوری اطلاعات و پردازش آن ها میباشد. شرکت مشاورین پارسایبرین دارای تجربه ارزشمند و کارشناسان خبره در خصوص طراحی، ساخت، مجازی سازی، توسعه و نگهداری مراکز داده کوچک تا بزرگ می باشد.

برخی خدمات مورد ارایه توسط این شرکت:

  • ارزیابی و برنامه ریزی
  • طراحی و مجازی سازی
  • برآورد نیازمندی های سخت افزاری و زمانبندی
  • هماهنگی با پیمانکاران
  • برآورد نیازمندیهای امنیتی
  • اعتبارسنجی، آماده سازی و اجرا