همایش‌های ویدئویی، بازبینی از راه‌دور و آموزش از راه‌دور

در فضای تجاری- اقتصادی سرشار از تحرک شدید و پر رقابت امروز، سطح توقع در نحوه برقراری ارتباطات به لحاظ کیفیت، قابلیت اعتماد و سهولت دسترسی، از هر زمان دیگری افزونتر گشته است و از این سبب تلفیق کامل صدا، تصویر و خدمات اینترنتی در یکدیگر به عنوان شکل نوین تماس، تا این اندازه اهمیت پیدا کرده است. این تسهیلات را در یک دفتر مجازی کاری تصور کنید که می‌توانید از آن در هر لحظه از طریق شبکه‌های چندگانه موجود، با تالارهای همایش، با رایانه‌های کیفی، با تلفن‌های سیار و با کلیه نقاط تجهیز شده، روابط حساس تجاری، علمی و اداری برقرار نمایید. شما می‌توانید با یک کلیک ساده تصمیمات مهم و به موقعی را اتخاذ کنید و با برگزاری جلسات ملاقات یا همایش‌های روشن و شفاف رودررو، برنامه‌ریزی یا اقدام به مبادله اسناد و پیام و یا استفاده مشترک از اسناد چه از طریق WEB و چه با استفاده از تصاویر ویدئوی کنید. این شیوه آرمانی برای اتصال افراد در همه جا به یکدیگر است. ما همیشه راه‌حل‌هایی برای تلفیق و ترکیب ویدئو با IP، به منظور انتقال بسیار مطلوب تصاویر متحرک به روی پرده‌هایی از کوچک گرفته تا به بزرگی یک دیوار، آماده داریم. ما در کار اجرای سناریوها یا برنامه‌های اینترنتی آموزش از راه‌دور نیز ایجاد تسهیل می‌کنیم. دیگر اینکه از طریق تلفیق و ترکیب فنون ارتباط ماهواره‌ای با نرم‌افزارهای ویدئویی، بر مشکل نیاز به عرض باندهای بزرگ مقدار، فائق می‌آییم.