راهبري پروژه‌هاي فن‌آوري اطلاعات

شرکت پارسايبرين داراي توان عملياتي و امکانات ستادي براي راهبري پروژه‌هاي پرحجم، طولاني مدت و حساس به زمان‌بندي است. در اين رابطه شرکت داراي بخش کنترل پروژه و نظام مديريت پروژه – عمدتاً بر اساس استاندارد PMBOK –   و همچنين بخش پشتيباني NMC، براي رسيدن بوقت به اهداف پيش‌بيني شده در زمان‌بندي‌هاي اين پروژه‌ها، بطور مستقل و در حوزه مديران پروژه‌ها است.